Politikalarımız

 


KALİTE POLİTİKASI

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir şekilde hızlı, hatasız ve zamanında karşılamak, personel taşımacılığını profesyonel bir hizmet anlayışı ile ele almak, uygulamak ve geliştirmek, insana ve insan yaşamının önemine dikkat ederek müşterilerine ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği kurallara, yasalara ve yönetmeliklere uygun, güvenirlilik çerçevesinde taşımacılık hizmeti vermek,
Başak Tur Ltd. Şti. olarak, başarının anahtarının müşterilerine kaliteli hizmetten geçtiği bilinci ile müşteri memnuniyetinin ve beklentilerinin seviyesinde hizmet sunmak,
Sunduğu hizmetin optimum fiyat, zamanında hizmet ve taahhüt edilen kalitede olmasını gerçekleştirerek müşterilerinin memnuniyetini sağlamak,
Verdiğimiz hizmetleri geliştirerek ve çeşitlendirerek sürekliliğini sağlamak,
Çalışanlarımıza değer vermek, onların gelişiminde önemli yeri olan eğitimlerine ve sürekli gelişimlerine destek vermek,
Başak Tur Ltd. Şti. ekip ruhu ile çalışan uzman kadrosu ile ISO 9001 kalite yönetim sistem standardı gereklerini yerine getirir ve tüm süreçlerini gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.
 
 
ÇEVRE POLİTİKASI

Başak Tur Ltd. Şti, sürdürülebilirlik anlayışı ile çevreye duyarlı insan kaynağı ve hizmet ile çalışmayı hedefler. Tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı bir şekilde hareket eder. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde çevreye ve topluma katkıyı öne çıkarır. 
 
 1. Yasalara Uyum: Tüm faaliyetlerini çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir. 
 2. Doğal Kaynak Kullanımı: Faaliyetleri çerçevesinde kullandığı, elektrik, su, doğalgaz gibi doğal kaynakların tüketimini azaltmak için gerekli tüm çalışmaları yapar. 
 3. Atıkların Yönetimi: Faaliyetlerinden doğan atıkları minimuma indirmek, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uygun atıklarını geri dönüştürmekte, uygun olmayanları ise bertaraf eder. 
 4. Çevresel Etki: Tüm yatırımlarda ve satın almalarda çevresel konuları dikkate alır. 
 5. Çevre Bilinci: Tüm çalışanlarının çevresel konulardaki bilincini artırmak için eğitimler verir. 
 6. Çevresel Performansının İzlenmesi: Çevreyle ilgili yaptığı faaliyetlerin performanslarını izler. Çevresel riskler değerlendirilir ve etkilerinin ölçümleri yapılır. 
Çevresel etkileri olan faaliyetler ile ilgili iyileştirmeleri gözden geçirerek sistem ve süreçlerde uygular. 
 
 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Başak Tur Ltd. Şti olarak benimsediğimiz; sürdürülebilir, proaktif ve yalın iş güvenliği anlayışından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması ve sürekli kendimizi iyileştirme çalışmaları ile hareket ederek sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir. Başak Tur Ltd. Şti. yasal sorumluluk kapsamında işe giriş aşamasında verilen ekipmanlar ve proseslere özel risklerin önlenebilmesi amacıyla periyodik eğitimlerle tüm personelin İSG kültürünü üst düzeye çekmektedir. Bu amaçla aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz; 
 
 • Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslar arası standartlara, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak, 
 • Gerçekleştirilebilir amaç ve hedefler belirlenmesi ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesini sağlamak, 
 • Tüm çalışanlarımızı, sağlık ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla eğitmek ve bilinçlendirmek, 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini aşılamak, 
 • Tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin İSG kurallarına uymalarını sağlamak, 
 • İSG risk değerlendirmelerini kontrol altına almak ve riskleri öncelikle kaynağında yok etmeye çalışıp minimize etmek, 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek. 
 
Bu doğrultuda firmamızda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmekteyiz.
 
  GENEL MÜDÜR
NİHAT AKSU
 

 

HİZMETLERİMİZ